Aktualności

1. Wdrożenie e-Usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-Zdrowia

 loga ue

 

Wdrożenie e-Usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-Zdrowia

 

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

  • skorzystać z formularza 
    lub
  • wysłać wiadomość na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko

 


 

2. Zapytanie ofertowe - Znak sprawy 1/W-17761/2023

W imieniu „SANA-MED” S.C., Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Tatrzańska”, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761, oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730 na:

Zakup serwera i serwerowego zasilacza awaryjnego – UPS na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy

Szczegółowy opis zapytania ofertowego oraz wzór umowy i formularz ofertowy i cenowy w dołączonych poniżej załącznikach:

Załącznik 1 - 1_W-17761_2023_Zapytanie ofertowe_serwer_UPS
Załącznik 2 - 1_W-17761_2023_Wzór umowy
Załącznik 3 - 1_W-17761_2023_Formularz ofertowy i cenowy


Ofertę – zgodnie z załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia 09.08.2023 r.

Aktualizacja z dnia 14.08.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na „Zakup serwera i serwerowego zasilacza awaryjnego – UPS na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730 

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

Załącznik 1 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_1_W_17761_2023
 
Aktualizacja z dnia 14.08.2023 r.

Zestawienie ofert_1_W_17761_2023

na „Zakup serwera i serwerowego zasilacza awaryjnego – UPS na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730  

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

Załącznik 1 - Zestawienie ofert_1_W_17761_2023

 


 

3. Zapytanie ofertowe - Znak sprawy 2/W-17761/2023

loga ue

W imieniu „SANA-MED” S.C., Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Tatrzańska”, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761, oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730 na:

Zakup zestawów komputerowych wraz z urządzeniami do podtrzymywania zasilania UPS oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy”

Szczegółowy opis zapytania ofertowego oraz wzór umowy i formularz ofertowy i cenowy w dołączonych poniżej załącznikach:

Załącznik 1 - 2_W-17761_2023_Zapytanie ofertowe_komputery_UPS_urządzenia wielofunk.
Załącznik 2 - 2_W-17761_2023_Wzór umowy
Załącznik 3 - 2_W-17761_2023_Formularz ofertowy i cenowy


Ofertę – zgodnie z załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia 15.08.2023 r.

Aktualizacja z dnia 16.08.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na „Zakup zestawów komputerowych wraz z urządzeniami do podtrzymywania zasilania UPS oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęły 2 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

Załącznik 1 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_2_W_17761_2023 

Aktualizacja z dnia 16.08.2023 r.

Zestawienie ofert_2_W_17761_2023

na „Zakup zestawów komputerowych wraz z urządzeniami do podtrzymywania zasilania UPS oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęły 2 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

Załącznik 1 - Zestawienie ofert_2_W_17761_2023

loga ue


 

4. Zapytanie ofertowe - Znak sprawy 3/W-17761/2023

Loga unii

W imieniu „SANA-MED” S.C., Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Tatrzańska”, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761, oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730 na:


Zakup sprzętu sieciowego – Reuter szt. 1, Switch szt. 1 oraz kable sieciowe – szt. 8 na potrzeby na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy

Szczegółowy opis zapytania ofertowego oraz wzór umowy i formularz ofertowy i cenowy w dołączonych poniżej załącznikach:

Załącznik 1 - 3_W-17761_2023_Zapytanie_ofertowe_sprzet_sieciowy
Załącznik 2 - 3_W-17761_2023_Wzór umowy
Załącznik 3 - 3_W-17761_2023_Formularz ofertowy i cenowy


Ofertę – zgodnie z załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia 05.09.2023 r.

Aktualizacja z dnia 11.09.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na „Zakup sprzętu sieciowego – Reuter szt. 1, Switch szt. 1 oraz kable sieciowe – szt. 8 na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania nie wpłynęła żadna oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

Załącznik 1 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_3_W_17761_2023
 
Aktualizacja z dnia 11.09.2023 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

na „Zakup sprzętu sieciowego – Reuter szt. 1, Switch szt. 1 oraz kable sieciowe – szt. 8 na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730
Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym Zamawiający unieważnienia zapytanie ofertowe, zgodnie z zapisem ust. 10. Pkt a) ppkt 1 Zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączonym pliku:

Załącznik 1 - Unieważnienie zapytania ofertowego_3_W_17761_2023

Loga unii


 

 5. Zapytanie ofertowe - Znak sprawy 4/W-17761/2023

loga

W imieniu „SANA-MED” S.C., Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Tatrzańska”, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761, oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730 na:

Dostawa licencji na moduły aplikacji mMedica z datą ważności do dnia 12.12.2024 (koniec ważności licencji podstawowej) wraz z instalacją i konfiguracją na serwerach zamawiającego
„SANA-MED” S.C. w Legnicy”

Szczegółowy opis zapytania ofertowego oraz wzór umowy i formularz ofertowy i cenowy w dołączonych poniżej załącznikach:

Załącznik 1 - 4_W-17761_2023_Zapytanie_ofertowe_licencje
Załącznik 2 - 4_W-17761_2023_Formularz_ofertowy_i_cenowy


Ofertę – zgodnie z załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia 07.09.2023 r.

Aktualizacja z dnia 11.09.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na „Dostawa licencji na moduły aplikacji mMedica z datą ważności do dnia 12.12.2024 (koniec ważności licencji podstawowej) wraz z instalacją i konfiguracją na serwerach zamawiającego „SANA-MED” S.C. w Legnicy” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.
Szczegóły w załączonym pliku:

Załącznik 1 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_4_W_17761_2023
 
Aktualizacja z dnia 11.09.2023 r.

Zestawienie ofert_4_W_17761_2023

na „Dostawa licencji na moduły aplikacji mMedica z datą ważności do dnia 12.12.2024 (koniec ważności licencji podstawowej) wraz z instalacją i konfiguracją na serwerach zamawiającego „SANA-MED” S.C. w Legnicy” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730
Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

Załącznik 1 - Zestawienie ofert i wybór oferty_4_W_17761_2023

 

loga


 

6. Zapytanie ofertowe - Znak sprawy 3a/W-17761/2023

loga ue

W imieniu „SANA-MED” S.C., Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Tatrzańska”, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761, oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730 na:


Zakup sprzętu sieciowego – Reuter szt. 1, Switch szt. 1 oraz kable sieciowe – szt. 8 na potrzeby na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy

Szczegółowy opis zapytania ofertowego oraz wzór umowy i formularz ofertowy i cenowy w dołączonych poniżej załącznikach:

Załącznik 1 - 3a_W-17761_2023_Zapytanie_ofertowe_sprzet_sieciowy
Załącznik 2 – 3a_W-17761_2023_Wzór umowy
Załącznik 3 – 3a_W-17761_2023_Formularz ofertowy i cenowy


Ofertę – zgodnie z załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia 19.09.2023 r.

 

Aktualizacja z dnia 20.09.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na „Zakup sprzętu sieciowego – Reuter szt. 1, Switch szt. 1 oraz kable sieciowe – szt. 8 na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

Załącznik 1 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_3a_W_17761_2023
 
Aktualizacja z dnia 20.09.2023 r.

Zestawienie ofert_3a_W_17761_2023

na „Zakup sprzętu sieciowego – Reuter szt. 1, Switch szt. 1 oraz kable sieciowe – szt. 8 na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

Załącznik 1 - Zestawienie ofert i wybór oferty_3a_W_17761_2023

 

loga ue


 

7. Zapytanie ofertowe - Znak sprawy 5/W-17761/2023

loga

W imieniu „SANA-MED” S.C., Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Tatrzańska”, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761, oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730 na:


„Zakup infrastruktury i oprogramowania systemowego (sprzęt) na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy”

Szczegółowy opis zapytania ofertowego oraz wzór umowy i formularz ofertowy i cenowy w dołączonych poniżej załącznikach:

Załącznik 1 - 5_W-17761_2023_Zapytanie_ofertowe_sprzet
Załącznik 2 - 5_W-17761_2023_Wzór umowy
Załącznik 3 - 5_W-17761_2023_Formularz ofertowy i cenowy


Ofertę – zgodnie z załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia 29.09.2023 r.

Aktualizacja z dnia 23.09.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na „Zakup infrastruktury i oprogramowania systemowego (sprzęt) na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

Załącznik 1 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_5_W_17761_2023

 
Aktualizacja z dnia 23.09.2023 r.

Zestawienie ofert_5_W_17761_2023

na „Zakup infrastruktury i oprogramowania systemowego (sprzęt) na potrzeby „SANA-MED” S.C. w Legnicy” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17761 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17761.2022-00/4737/2023/730

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

Załącznik 1 - Zestawienie ofert i wybór oferty_5_W_17761_2023

 

loga ue