Teleporady

Informacje dla pacjentów o warunkach udzielania teleporad 

NZOZ „TATRZAŃSKA”  jako świadczeniodawca POZ udziela teleporad w godzinach pracy przychodni tj. codziennie w godz. 08:00 – 18:00. 

 1. Rejestracja pacjentów na teleporady odbywa się :
  • osobiście
  • telefonicznie
  • drogą  e-mail:   rejestracja@tatrzanska.legnica.pl
  • lub poprzez e-rejestrację (rejestracja.tatrzanska.legnica.pl) Z WYZNACZENIEM TERMINU TELEPORADY
 2. Po dokonaniu rejestracji lekarz nawiązuje kontakt telefoniczny  z pacjentem (3-krotna próba kontaktu) w celu udzielenia teleporady. W przypadku nie nawiązania kontaktu z pacjentem personel rejestracji podejmuje próbę skontaktowania się.
 3. Istnieje możliwość uzyskania porady lekarskiej drogą bezpośredniej wizyty lekarskiej w przychodni lub w formie wizyty domowej, gdy lekarz w trakcie teleporady stwierdzi taką konieczność.
 4. Wszelkie informacje dotyczące sposobu rejestracji, realizacji e-recept, e-skierowań, e- zleceń na wyroby medyczne wywieszone są na drzwiach wejściowych do przychodni lub mogą zostać przekazane przez personel rejestracji.
 5. Wszystkie w/w  informacje istotne  dla pacjenta są umieszczone i na bieżąco aktualizowane na drzwiach wejściowych do przychodni.

Prosimy pacjentów o korzystanie z wszystkich dostępnych opcji rejestracji, nie tylko telefonicznie.